Program NASZE PRZEDSZKOLE

PROGRAM NASZE PRZEDSZKOLE


W przedszkolu Zygzak programem wiodącym jest pogram edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińśkiej.  Jest to program wspomagający rozwój aktywności dzieci. Jego koncepcja jest dostosowana do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 24 lutego 2017 roku. W programie zachowania dziecięce postrzegane są i interpretowane w perspektywie transgresyjnej. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka we wszystkich możliwych formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego  z osobistymi  potrzebami, dążeniami, aspiracjami.

 

Przedszkole Niepubliczne „Zygzak”
ul. Olszewskiego 6, 25-647 Kielce (budynek Skye)
telefon: 665-055-300
e-mail: kontakt@przedszkolezygzak.pl

Partnerzy