Program JA I MULTIMEDIA

PROGRAM JA I MULTIMEDIA


W poszczególnych grupach nauczyciele realizować będą program własny „Ja i multimedia”. Program powstał z myślą o dzieciach XXI wieku, których rozwój przypada na okres intensywnego postępu technologicznego, a jednocześnie nie bez znaczenia staje się potrzeba szeroko pojętego wychowania. „Stajemy się  powoli społeczeństwem informacyjnym, którego fundamentem jest powszechny dostęp do technik informacyjnych. Bardzo szybki rozwój nowych technologii zmienia świat, w którym żyjemy i skłania do refleksji nad siłą ich wpływu, a także rolą, jaką pełnią w społeczeństwie” (Justyna Dobrołowicz - Wielka potrzeba edukacji medialnej, w:  Z. Zbróg ( red.), Edukacja Medialna w kształceniu wczesnoszkolnym, Kielce 2008, s.5). W obrębie kształcenia, czyli oddziaływania pedagogicznego, wychowanie i nauczanie różnią się odmiennym doborem środków, metod i form oddziaływania, ale jedno i drugie stanowi jedność i nie mogą bez siebie istnieć. Postanowiliśmy połączyć te dwie składowe w wyniku czego powstał nasz program.

Przedszkole Niepubliczne „Zygzak”
ul. Olszewskiego 6, 25-647 Kielce (budynek Skye)
telefon: 665-055-300
e-mail: kontakt@przedszkolezygzak.pl

Partnerzy