Metody pracy

METODY PRACY

Chcąc zrealizować obowiązujące treści programowe, nauczyciele wykorzystują różne metody, ich dobór zależy od nauczyciela oraz uwzględnia podstawową formę aktywności dziecka jaką jest zabawa.
Do metod tych należą m.in.:

  • relaksacja,
  • techniki parateatralne, bajkoterapia,
  • zabawy paluszkowe,
  • metoda Glottodydaktyki Bronisława Rocławskiego,
  • pedagogika zabawy,
  • metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
  • metoda twórczego myślenia – J. Osborne „Burza mózgów”
  • metoda malowania 10 palcami

Przedszkole Niepubliczne „Zygzak”
ul. Olszewskiego 6, 25-647 Kielce (budynek Skye)
telefon: 665-055-300
e-mail: kontakt@przedszkolezygzak.pl

Partnerzy