Nauczyciele

Diana Grzegorczyk

Diana Grzegorczyk

Nauczyciel

kontakt@przedszkolezygzak.pl

Jestem absolwentką studiów licencjackich o specjalności edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego i studiów magisterskich o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

w Kielcach oraz studiów I' Logopedii na Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach.

Dziecko i jego potrzeby to dla mnie najważniejszy priorytet zarówno w życiu prywatnym jak

i zawodowym. Zawsze chciałam być nauczycielem, wychowawcą a przede wszystkim przyjacielem dzieci. Staram się wykorzystywać różne formy aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię, a każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie natomiast uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda.

Przedszkole Niepubliczne „Zygzak”
ul. Olszewskiego 6, 25-647 Kielce (budynek Skye)
telefon: 665-055-300
e-mail: kontakt@przedszkolezygzak.pl

Partnerzy