Kursy i szkolenia kadry

KURSY I SZKOLENIA KADRY

Kursy i szkolenia kadry przedszkola:
Każdy z wychowawców posiada kwalifikacje oraz bogate doświadczenie uprawniające do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele odbyli ponad to liczne kursy i szkolenia czym wzbogacają i doskonalą swój warsztat pracy.
 
1. Kursy
- Kurs doskonalący „Ruch rozwijający wg Veroniki Sherborne”
- Kurs specjalizacyjny „Tworzenie środowiska terapeutycznego”, PSTB
- Kurs wychowawców – opiekunów na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
- Kurs „Wychowanie fizyczne  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
- Kurs wychowawców kolonii i zimowisk
- Kurs „Power Zumba Fitness"
 
2. Szkolenia
- III stopniowe szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowań
- „Wstęp do Sensoplastyki”
- „Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne”
- „Animacja zabaw dziecięcych” oraz „Animacja czasu wolnego”
- „Pierwsza klasa to nie czas na eksperymenty, czyli jak uczyć w nowej rzeczywistości”
- „Metodyka pracy w grupach różnowiekowych w szkole podstawowej i przedszkolu”
- „Sztuka uczenia”
- „Zmiany w oświacie a potrzeby edukacyjne współczesnego ucznia"
- Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
- Diagnostyka mózgu pacjentów uszkodzonych neurologicznie na bazie dokumentacji medycznej – Zofia Twardochleb
- Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych – Hanna Szyszkowska
- Co robić gdy małe dziecko nie mówi – dr Iwona Michalak-Widera
- Praca z dzieckiem z wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 
3. Konferencje
- Rozwój umysłowy dziecka – przygotowania do nauki w szkole
- Bliżej autyzmu
- Metody pracy w klasie z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi
- Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu
 
4. Warsztaty, konsultacje, sympozja
- Warsztaty metodyczne „Zabawa z muzyką jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka”
- Warsztaty muzyczne „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi”
- Konsultacje metodyczne: „Multimedia w nauczaniu języka angielskiego – tablica interaktywna”
 

Przedszkole Niepubliczne „Zygzak”
ul. Olszewskiego 6, 25-647 Kielce (budynek Skye)
telefon: 665-055-300
e-mail: kontakt@przedszkolezygzak.pl

Partnerzy