Opłaty

OPŁATY

  • Raz w miesiącu opiekun zobowiązany jest wpłacić opłatę za wyżywienie oraz opłatę stałą w wysokości 450 zł. Czesne wpłacane jest do 5. dnia każdego miesiąca. Jest to opłata z góry za każdy rozpoczęty miesiąc.
  • Jednorazowe wpisowe: 400 zł
  • Na początku każdego roku pobierana jest opłata na ubezpieczenie dziecka na cały rok szkolny
  • W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu po godzinie 18.00 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu pobiera jest opłata w wysokości 20 zł

Numer konta bankowego : 18 1240 1372 1111 0010 7361 0897

Przedszkole Niepubliczne „Zygzak”
ul. Olszewskiego 6, 25-647 Kielce (budynek Skye)
telefon: 665-055-300
e-mail: kontakt@przedszkolezygzak.pl

Partnerzy